Redakcia
O DUŠANOVI KRAUSOVI (1937 – 2001)

Pred dvadsiatimi rokmi, 13. júna 2001, zomrel vo veku nedožitých šesťdesiatich štyroch rokov prozaik Dušan Kraus. Patril k tvorcom, o ktorých sa s odstupom času zvykne hovoriť ako o zabudnutých. Pri okrúhlom výročí smrti si Dušana Krausa pripomíname slovami tých, ktorí ho poznali: či už osobne, ako spisovateľa a človeka kníh, alebo sprostredkovane, pri bilančnej recepcii jeho diela ako celku.

06/14/2021 - 13:00
Marianna Koliová
Známe „prísady“ – solídny výsledok
Peter Macsovszky: Čínske kino. Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2020.
recenzie

S prozaickým dielom Petra Macsovszkého je to trochu ako s filmami Woodyho Allena: obidvaja tvorcovia sa vyznačujú pozoruhodnou vytrvalosťou až húževnatosťou, pričom sa však divák/čitateľ neubráni pri sledovaní/čítaní ich tvorby dojmu istej opotrebovanosti, mechanickej repetitívnosti a prílišnej rutiny.

05/03/2021 - 16:46
Viliam Nádaskay
Rany, domovy, nemožnosti
Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá. Bratislava: Lindeni, 2020.
recenzie

Či chceme, alebo nie, Pupalova tvorba ako celok nás citlivo konfrontuje s ľudským aj spoločenským marazmom, odkrýva to, čo si nechceme pripustiť: disfunkčnú spoločenskú prevádzku, ktorá ponúka na každom kroku kariérne a materiálne príležitosti, ale aj disharmonické vzťahy a psychickú nevyrovnanosť. 

04/09/2021 - 10:37
Nina Podmanická
Neokúzlená – rozčarovaná
Denisa Fulmeková: Agáta. Bratislava: Slovart, 2020.
recenzie

Fulmeková vytušila, že „silný“ a tragický príbeh odohrávajúci sa na pozadí historických udalostí jej bude stačiť na to, aby jej mnohí odpustili povrchné rozprávanie. No téma upálenej čarodejnice už nebolí tak ako tematizácia arizácie a deportácie Židov a neprináša ani také pikantérie ako tajný ľúbostný život známeho autora.

02/16/2021 - 10:44
Vladimír Barborík
Boj s denníkom
Daňa Horáková: O Pavlovi. Praha : Torst, 2020.
recenzie

Autorkino svedectvo o bývalom manželovi na mnohých miestach presahuje osobnú skúsenosť a z rozprávania sa mení na interpretáciu. S pomocou kultúrne a literárne etablovaných archetypov hľadá kľúč k partnerovi a k ich vzťahu, vysvetlenie, prečo ani jedno (ani Juráček, ani vzťah) nebolo také, aké podľa jej predstáv byť malo – a prečo s ním vlastne tak dlho vydržala.

01/11/2021 - 10:13
Daniel Domorák
Ostatné konce sveta
(o knihách E. Šimšíka, Z. Mojžišovej a P. Šuleja)
Kritika

Šimšík, Šulej i Mojžišová žánrovú jednoznačnosť problematizujú. Nie sú na perspektívu budúcnosti ani bezpodmienečne sústredení, nie je ani významovou dominantou ich kníh. Práve tým si ale otvárajú možnosti inej kvality. Potenciál globálneho rámca sledujú v spájaní rozbiehavého. Každá z próz zoskupuje vďaka tomu rôznorodý materiál, sprostredkúva nesamozrejmé súvislosti, ponúka svoju predstavu plurality.

11/19/2020 - 10:55
Veronika Rácová
Prestupujúce vrstvy Černozeme
Mária Ferenčuhová: Černozem. Bratislava : OZ Vlna / Drewo a srd, 2020.
Kritika

Autorka vhodne zapája tému individuálneho bytia do bytia zeme, planéty, vesmíru, jej fascinácia rôznymi procesmi a úkazmi prináša významné prepojenie vesmírneho a prírodného na to, čo sa deje v ľudskom tele, mysli, vzťahoch, teda malých, rovnako nepreskúmaných vesmíroch ukotvených vo veľkom univerze. 

10/15/2020 - 14:12
Vladimír Barborík
„Mnohým sa táto rovina zdá byť fádnou, ale ja ju od detstva vnímam ako dramatický priestor.“
Rozhovor s prozaikom Ivanom Habajom
Rozhovory

Iba pred niekoľkými mesiacmi, štyridsať rokov po prvom vydaní, opäť vyšiel román Ivana Habaja (1943) Kolonisti I, próza otvárajúca rovnomennú trilógiu, spisovateľov najrozsiahlejší epický projekt. Je to príležitosť položiť niekoľko otázok autorovi slovenského juhu, relevantnému prozaikovi 70. a 80. rokov, ktorý sa na začiatku nasledujúceho desaťročia nenápadne vytratil z literatúry i literárneho života. Aj to je dôvod, prečo bude mať rozhovor prevažne minulostný a sčasti bilančný charakter, prečo sa v ňom bude najmä spomínať. Veď napokon spomienka je jedným z najpodstatnejších východísk tvorby Ivana Habaja.

09/10/2020 - 15:15
Program Literárnokritickej reflexie sl. literatúry 2019/2020
iné

Program vedeckého seminára Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019/2020, ktorý sa uskutoční v Ústave slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave 3. septembra 2020 (štvrtok) od 10:00 hod. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

 
09/01/2020 - 15:48
Ivana Hostová - Jaroslav Šrank
Dejiny súčasnosti
Boris Ondreička: Spevník. Bratislava : OZ Brak, 2018.
Kritika

Spevník: Ondreička: Ondrej: Ἀνδρέας: ἀνήρ/ἀνδρός: muž v strednej Európe na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, stále ostentatívne falicky egocentricky, seba sa takmer sedemstostranovým megaopusom prezentujúci.

06/24/2020 - 09:30
Radoslav Passia
Literárny fond bez odvodov a na rázcestí
glosy

Odvody sú zásadným zdrojom príjmov fondu, bez nich je jeho ďalšia existencia ohrozená. Nevieme však, čo má nasledovať po tomto zrušení, nevieme ani, či to už tuší samotné ministerstvo. Vykryje veľkú stratu príjmov LF v roku 2020 dotáciou? A čo bude potom? Zruší sa LF takpovediac bez náhrady alebo jeho činnosť prevezme iná organizácia? Zlúčia sa existujúce umelecké fondy (existuje ešte výtvarný a hudobný) do jedného? Alebo sa LF zreformuje a zmení na modernú, personálne menšiu a aktívnejšiu organizáciu zameranú napríklad na poskytovanie umeleckých štipendií a rezidencií, aby sme zmysluplne využili domy spisovateľov v Piešťanoch a Tatrách?

05/18/2020 - 10:16
Nádasov Stav vecí v slovenskom preklade
iné

Platforma pre literatúru a výskum vydáva novú knihu. Prvým zväzkom edície Dunaj je výber z esejí maďarského spisovateľa Pétera Nádasa Stav vecí v preklade Renáty Deákovej.

04/30/2020 - 17:25