Veronika Rácová
Prestupujúce vrstvy Černozeme
Mária Ferenčuhová: Černozem. Bratislava : OZ Vlna / Drewo a srd, 2020.
Kritika

Autorka vhodne zapája tému individuálneho bytia do bytia zeme, planéty, vesmíru, jej fascinácia rôznymi procesmi a úkazmi prináša významné prepojenie vesmírneho a prírodného na to, čo sa deje v ľudskom tele, mysli, vzťahoch, teda malých, rovnako nepreskúmaných vesmíroch ukotvených vo veľkom univerze. 

10/15/2020 - 14:12
Vladimír Barborík
„Mnohým sa táto rovina zdá byť fádnou, ale ja ju od detstva vnímam ako dramatický priestor.“
Rozhovor s prozaikom Ivanom Habajom
Rozhovory

Iba pred niekoľkými mesiacmi, štyridsať rokov po prvom vydaní, opäť vyšiel román Ivana Habaja (1943) Kolonisti I, próza otvárajúca rovnomennú trilógiu, spisovateľov najrozsiahlejší epický projekt. Je to príležitosť položiť niekoľko otázok autorovi slovenského juhu, relevantnému prozaikovi 70. a 80. rokov, ktorý sa na začiatku nasledujúceho desaťročia nenápadne vytratil z literatúry i literárneho života. Aj to je dôvod, prečo bude mať rozhovor prevažne minulostný a sčasti bilančný charakter, prečo sa v ňom bude najmä spomínať. Veď napokon spomienka je jedným z najpodstatnejších východísk tvorby Ivana Habaja.

09/10/2020 - 15:15
Program Literárnokritickej reflexie sl. literatúry 2019/2020
iné

Program vedeckého seminára Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019/2020, ktorý sa uskutoční v Ústave slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9 v Bratislave 3. septembra 2020 (štvrtok) od 10:00 hod. Podujatie podporil Fond na podporu umenia.

 
09/01/2020 - 15:48
Ivana Hostová - Jaroslav Šrank
Dejiny súčasnosti
Boris Ondreička: Spevník. Bratislava : OZ Brak, 2018.
Kritika

Spevník: Ondreička: Ondrej: Ἀνδρέας: ἀνήρ/ἀνδρός: muž v strednej Európe na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, stále ostentatívne falicky egocentricky, seba sa takmer sedemstostranovým megaopusom prezentujúci.

06/24/2020 - 09:30
Radoslav Passia
Literárny fond bez odvodov a na rázcestí
glosy

Odvody sú zásadným zdrojom príjmov fondu, bez nich je jeho ďalšia existencia ohrozená. Nevieme však, čo má nasledovať po tomto zrušení, nevieme ani, či to už tuší samotné ministerstvo. Vykryje veľkú stratu príjmov LF v roku 2020 dotáciou? A čo bude potom? Zruší sa LF takpovediac bez náhrady alebo jeho činnosť prevezme iná organizácia? Zlúčia sa existujúce umelecké fondy (existuje ešte výtvarný a hudobný) do jedného? Alebo sa LF zreformuje a zmení na modernú, personálne menšiu a aktívnejšiu organizáciu zameranú napríklad na poskytovanie umeleckých štipendií a rezidencií, aby sme zmysluplne využili domy spisovateľov v Piešťanoch a Tatrách?

05/18/2020 - 10:16
Nádasov Stav vecí v slovenskom preklade
iné

Platforma pre literatúru a výskum vydáva novú knihu. Prvým zväzkom edície Dunaj je výber z esejí maďarského spisovateľa Pétera Nádasa Stav vecí v preklade Renáty Deákovej.

04/30/2020 - 17:25
Vladimír Barborík
Anketa Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019)
Bilancia

Od marca tohto roku sme na stránkach Plav-u postupne publikovali odpovede na otázky bilančnej ankety Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019), začiatkom novembra sme ju uverejnením posledného (šiesteho) bloku odpovedí uzavreli. Redakcia oslovila 139 spisovateľov, literárnych kritikov, literárnych vedcov, slovakistov, prekladateľov a vydavateľov, ale aj ďalších účastníkov domáceho literárneho života, ako prvých niektorých účastníkov spomenutej ankety Slovenských Pohľadov. Dostali a publikovali sme 42 odpovedí.

11/18/2019 - 13:45
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) VI.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V poslednom vydaní ankety z oslovených príslušníkov a príslušníčiek mladšej generácie odpovedajú Matúš Mikšík, Derek Rebro, Michal Tallo, Eva Tomkuliaková, Eva Urbanová a Dominik Želinský.

11/07/2019 - 11:06
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) V.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Z oslovených príslušníkov a príslušníčiek mladšej generácie odpovedajú Ivana Dobrakovová, Tomáš Hučko, Michal Hvorecký, Marianna Koliová, Katarína Kucbelová a Matej Masaryk.

09/16/2019 - 09:44
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) IV.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Z ďalších oslovených príslušníkov a príslušníčiek strednej generácie odpovedajú Uršuľa Kovalyk, Peter Macsovszky, Pavel Matejovič, Peter Michalovič, Jozef Dado Nagy, Jana Pátková, Veronika Rácová, Vanda Rozenbergová, Ivica Ruttkayová, Jaroslav Šrank a Peter Šulej.

06/24/2019 - 15:35
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) III.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V pokračovaní ankety, v ktorej boli oslovení príslušníci strednej generácie, odpovedajú Balla, Peter Darovec, Ingrid Hrubaničová a Iris Kopcsayová.

05/24/2019 - 12:34
Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) II.

Redakcia časopisu Platforma (plav.sk) pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. V pokračovaní ankety, v ktorej boli oslovení príslušníci staršej generácie, odpovedajú Ľubomír Feldek, Rudolf Chmel, Rudolf Jurolek, Luboš Machala, Zora Prušková, Gabriela Rakúsová, Júlia Sherwood, Alta Vášová, Peter Zajac a Milan Zelinka.

04/29/2019 - 13:50