Vladimír Barborík
Variácia
Vanda Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia. Bratislava : Slovart, 2018
recenzie

"V tejto knihe je už zrejmé, že Rozenbergová píše hlavne pre svojho čitateľa, ktorý sa chce znovu ocitnúť tam, kde to pozná a kde mu je dobre, útulne. Autorka už patrí medzi prozaikov, ktorí nebudú meraní milosrdným priemerom aktuálnej literárnej produkcie, ale sami sebou, tým, čo už vytvorili. Stáva sa to každému lepšiemu autorovi," píše o novej knihe V. Rozenbergovej Vladimír Barborík.

 

11/11/2018 - 19:45
Viliam Nádaskay
Niekoľko poznámok k trom básnickým debutom roka 2017
Kritika

5. apríla 2018 sa v priestoroch Ústavu slovenskej literatúry SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave uskutočnil ďalší ročník podujatia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry, ktoré organizovala Platforma pre literatúru a výskum. Odznel na ňom aj príspevok Viliama Nádaskaya o vybraných básnických debutoch z roku 2017 (Brezňan, Lacko, Lipcsei), ktorý vám teraz ponúkame. Ďalšie texty z tohto seminára budú čoskoro nasledovať.

10/10/2018 - 11:42
Radoslav Passia
(Nielen) o jednej generačnej výpovedi
Nad Prešovskou trilógiou M. Zakuťanskej
Kritika

Pojem generačná výpoveď sa v kritike a publicistike spája prevažne s mladou literatúrou. Pokiaľ ide o túto otázku, vládne svetu všeobecná spravodlivosť – každý je „přímo odněkud“ a nikomu nemožno uprieť generačnú príslušnosť v sociologickom zmysle slova.

08/23/2018 - 15:58
Vladimír Barborík
Jurolek, Bendzák a Hučko: možnosti ja písania
Rudolf Jurolek: Pán Ó. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2017; Ľuboš Bendzák: Samota je moja staršia sestra. Levoča : Modrý Peter, 2017; Tomáš Hučko: Chaconna. Bratislava : Brak, 2018
Kritika

Knihy Rudolfa Juroleka Pán Ó, Ľuboša Bendzáka Samota je moja staršia sestra a Tomáša Hučka Chaconna sú prózami, kde vo funkcii protagonistu dominuje subjekt vytvorený sebou samým. To ich napriek evidentným a podstatným rozdielom spája. Tento prístup, ktorý možno označiť ako ja písanie, sa nedá zredukovať iba na aspekt narácie. Viac čítajte v nasledujúcom článu Vladimíra Barboríka.

07/31/2018 - 17:32
Magdalena Bystrzak
Karikatúra uniformity, ilúzia blahobytu
Alexandra Salmela: Antihrdina. Bratislava : Artforum, 2017
recenzie

Antihrdina tematizuje viaceré roviny aktuálneho sveta – dezinformačný šum, mediálnu manipuláciu, fetiš dobiehania Západu, dezilúziu z politických elít. V intenciách žánru antiutópie a po stopách jej početných kanonických, moderných realizácií v 20. storočí je najnovšia Salmelina próza komentárom k realite, výsledkom kritického pozorovania a beletrizovania skutočnosti. Sociálno-kritický rozmer azda prispel k umiestneniuAntihrdinu v tohtoročnej finálovej desiatke Anasoft litera, keďže podľa porotcu Patrika Orieška jedným z kritérií výberu jednotlivých próz bola ich schopnosť „odrážať súčasnosť“. Beletrizovanou variáciou na spoločensky aktuálne témy – prekračujúcou rámce autobiografického písania, regionálne a lokálne parametre, príp. aj expatovskú prózu viacerých súčasných spisovateliek – je Salmelin najnovší formálny a vizuálny experiment príspevkom k univerzálnej diskusii „kam to všetko speje?“.

07/12/2018 - 14:17