Peter Darovec
Od seba a k sebe
K prózam Michaely Rosovej Nepokojní spáči (Bratislava: Artforum, 2022) a Pavla Rankova Klinika (Levice: KK Bagala, 2022)
recenzie

Samozrejme, keď dvaja robia to isté, nie je to isté. Najmä keď sú tí dvaja natoľko rozliční. Ak Rankov najskôr zdanlivo ponúka ďalšiu verziu neosobného príbehu, aby sa napokon priblížil sám k sebe prekvapujúco, ba až nebezpečne blízko, tak Rosová sa vo svojich poviedkach najprv pokúsila vzdialiť sa od seba, aby napokon chtiac-nechtiac utiekla naspäť k sebe.

12/01/2023 - 08:52
Magdalena Bystrzak
Budíček posunutý dozadu
Albert Marenčin: Kto som. Zápisky – myšlienky – úvahy. 1973 – 1996. Bratislava: Marenčin PT, 2022
recenzie

Ide o kverulantský únik zo sveta? Pochybujem. Marenčin dokázal analyzovať systémové podmienky fungovania reality, v ktorej sa ako jednotlivec ocitol, a preto videl viac než, povedzme, vlastný papier a hrot ceruzky, ktorú práve držal v ruke. Zdrojom tejto schopnosti bola jeho ľavicová vnímavosť. Takéto prepojenie osobného a spoločenského charakterizovalo mentálnu výbavu istej časti ľavicových avantgardných slovenských intelektuálov už medzivojnových čias.

10/27/2023 - 10:23
Ivana Hostová
Ultramaratónska estetika
Derek Rebro: Nežnosť rozkladu. Levoča: Modrý Peter, 2022
recenzie

Pointa prichádza na začiatku textu, aby sme sa mohli sústrediť na jeho nudný priebeh, vychutnať si detaily, formálne atribúty a obsahové nuansy. Nežnosť rozkladu nepovažujem za esteticky hodnotnú básnickú zbierku. Napriek tomu som si pri jej čítaní dokázala urobiť niekoľko strán poznámok, podchvíľou i do knihy. Z toho mi vyplývajú dve veci: kniha dokáže inšpirovať a ja, v prípade, že som motivovaná, dokážem byť inšpirovaná aj textom, ktorý ma esteticky nevzrušuje, nehladí, neobjíma, neprevráva ku mne medovým hlasom, nevyráža mi dych.

10/12/2023 - 10:59
Vladimír Barborík
Juhászov Petőfi, Petőfiho Juhász
Jakub Juhász: PS. Praha: Rubato, 2022
recenzie

„Umelectvo“ ako životnú formu stvárňuje Juhász v jeho aktuálnej ambivalencii, s rizikami, ktoré prináša. Samotný spoločenský status umelca je stále neurčitejší a pochybnejší, benefity poskytované dotovanou kultúrou neisté, zrejmé je napätie medzi perspektívou insiderov a tým, ako ich vnímajú ľudia zvonku. Tu je kľúčovým problém publika a schopnosť či neschopnosť vyjsť zo začarovaného kruhu klaky, v ktorom si tvorcovia vzájomne konzumujú vlastnú produkciu. 

08/14/2023 - 11:05
Radoslav Passia
O knihe hrubšej než článok malíčka a tenšej ako článok palca spisovateľa Juhásza
Jakub Juhász: PS. Praha: Rubato, 2022
recenzie

Próza empaticky číta priestor, pokúša sa o rekonštrukciu minulého času (osobného aj dejinného) zo stôp stále prítomných na tvári súčasnej krajiny. No kniha PS, ktorá sa neraz blysne vydarenými formuláciami a celými pasážami, vyvoláva svojou celkovou nedourčenosťou aj pochybnosti. Dôvodom je málo nosný konceptuálny rámec, ako aj slabšie rozvinutý vzťah exponovanej kategórie priestoru k iným významovým a výstavbovým plánom prózy.

08/08/2023 - 08:24
Martin Makara
Muž: definovateľný pre seba, nie však osebe
Ester Weissová-Fekete: Muž. Bratislava: Artforum, 2022
recenzie

Ide tu o mužov? Áno, ale nie o všetkých, pretože sú aj iní muži – deduškovia, spravodliví, samovrahovia a ďalší, ktorých si Weissová-Fekete vybrala pre názvy svojich kapitol. Neuplatňuje tu systémový prístup, mužov kategorizuje na základe črty, ktorá zdanlivo zjednocuje podobné skúsenosti s nimi, rovnako však môže byť úplne náhodná. A najskôr tu ani o nijakú kategorizáciu nejde a všetky tie množné čísla sú len plurálmi majestátu, ktorým rozprávačka žartuje na úkor konkrétnych mužov zo svojho života.

07/14/2023 - 08:37
Martin Lukáš
Myslet idylu
Rudolf Jurolek: Bukolika. Levoča: Modrý Peter, 2021
recenzie

Útěchu i protiváhu dosavadní existence hledá Jurolek v přírodě, která prostě je. Zato člověk se pokouší být, ke svému „je“ potřebuje nějaký smysl, nějaké odůvodnění. Člověk se hlídá, aby byl, zatímco příroda, viděno lidskou perspektivou, netuší, že je. Bukolika hledá jazyk, kterým by bylo možné oslavit bytí, a to i za současných podmínek, kdy smysl i určení onoho bytí je opět otázkou.

06/23/2023 - 09:42
Radoslav Passia
Podoby ženskej pamäti
Nad knihami S. Liptákovej, B. Balogovej a E. Sičákovej Beblavej

Prečo je umelecká próza najvhodnejšou formou zachytenia a prezentácie „posolstva“ týchto autoriek, o čo sa opiera popularita „krásnej literatúry“ ako formy autorského sebavyjadrenia? Má beletria, literatúra v užšom zmysle slova, stále istú spoločenskú prestíž, prípadne sú dve z troch týchto kníh len istým voľnočasovým, psychohygienickým presahom pandemického obdobia?

06/19/2023 - 08:34
Viliam Nádaskay
Pandemická poézia

Keď v roku 2020 COVID-19 zasiahol aj životy Slovákov, bolo len otázkou času, kedy sa dočká stvárnenia aj v domácej básnickej tvorbe. Poézia je predsa už zo svojej podstaty vhodnou formou vyjadrenia postoja k aktuálnym udalostiam, ako to dokazujú jej angažované varianty. V tomto ohľade pôsobí ako najtypickejšia umelecká forma vyjadrenia, navyše je operatívna, jednoducho publikovateľná, časovo nenáročná a otvorená každému gramotnému človeku. Viacero autorov a autoriek to dalo pocítiť slovenskej literatúre takmer okamžite.

04/26/2023 - 09:20
Vladimír Barborík
Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou

Pôsobivosť štyroch prozaických kníh venovaných minulosti je odlišná. O tom, do akej miery úspešne sa podarí literatúre sprítomniť minulosť, rozhoduje viacero faktorov. K dôležitým patrí neošúchanosť témy, ale aj úsilie, ktoré autor vynaložil pri pátraní po zdrojoch a pri rekonštrukcii predmetu svojho záujmu, to, či sa mu podarilo objaviť niečo doteraz nepoznané.

04/13/2023 - 12:54
Karol Csiba
Tri súčasné poviedkárske kódy

Dôležitým rozlišovacím a vo viacerých momentoch paradoxne aj zlučovacím znakom poviedkových zbierok Anny Kiliánovej, Karlosa Kolbasa a Laca Keratu je odsúvanie epickej dejovosti. Tento postreh nesmeruje k spochybneniu schopnosti prozaikov spádovo fabulovať. Poukazuje skôr na časté nedejové závery, namiesto ktorých sa do popredia tlačia spomaľované alebo skôr odložené vyústenia. 

03/09/2023 - 11:16
Tamara Janecová
Čitateľovi v ústrety
Pavol Rankov: Klinika. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2022.
recenzie

Konštrukcia sujetu má rozprávkový pôdorys, hrdina je tu na „výprave“ a počas cesty stretáva ľudí, ktorí zaujímajú postavenie rozprávkových pomocníkov – od každého sa čo-to dozvie a posunie sa o krok bližšie k svojmu cieľu: terapii. Zápletka je vystavaná konvenčne, na spôsob Kafkovho Zámku: protagonista sa nie a nie dostať k profesorovi, ktorý jednostaj mysteriózne uniká.

02/08/2023 - 11:28