Adam Bžoch
Heinrich Böll a Československo
Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2018.
recenzie

Význam publikácie o H. Böllovi a Pražskej jari by sme ťažko mohli zredukovať na pripomenutie Böllovho politického odmietnutia okupácie z augusta 1968, ktoré napokon viedlo – tak ako v prípade mnohých západných spisovateľov, vyjadrujúcich sa kriticky k sovietskej invázii do Československa – v období tzv. normalizácie k dlhoročnému zákazu jeho diel v ČSSR. Kniha otvára diferencovanejší pohľad na spisovateľov záujem o Československo (najmä o Čechy).

02/11/2019 - 09:28
Michal Jareš
„Nová vlna usratej chmárky“
Ivan Medeši: Jedenie. Petrikovce : Valal, 2018
recenzie

Ono to Medešiho Jedenie není vůbec četba pro masy – k pornografii a lechtivé podbízivosti to má daleko, takže ti, co by chtěli jen zvrhlost, se za chvíli budou nudit a ztrácet v bludištích introspektivních obrazů, při marném hledání dalších podivně vykolejených popisů kravské vulvy nebo vyměšování. Na druhou stranu bude pro řadu zjemnělých veleduchů zase zcela nesnesitelná právě ta hulvátská přímočarost a s ní ruku v ruce jdoucí brutalita výrazu.

01/07/2019 - 10:31
Milí čitatelia a spolupracovníci, redakcia Platformy pre literatúru a výskum Vám ďakuje za priazeň a pozornosť v roku 2018 a želá Vám úspešný nový rok 2019.
12/31/2018 - 13:44
Peter Darovec
Dve cesty krajinou
Andrej Bán: Slon na Zemplíne. Žilina : Absynt, 2018; Zuzana Mojžišová: Za rómskym ľudom. Bratislava : Žudro – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017
Kritika

Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Hovorí sa a býva to aj pravda. Asi najmä preto, že tí dvaja zvyčajne celkom to isté predsa len nerobia. Tak je to aj v tomto prípade. Andrej Bán a Zuzana Mojžišová, respektíve ich najnovšie vydané knihy Slon na ZemplíneZa rómskym ľudom, vykazujú až príznačne veľa spoločných prvkov, zároveň však aj jasne dokazujú, že dve veľmi podobné činnosti dvoch podobne orientovaných ľudí sa môžu skončiť výrazne odlišnými výsledkami.

12/30/2018 - 12:29
Radoslav Passia
Medovina pamäti
Ján Púček: Med pamäti. Banská Bystrica : Literárna bašta, 2018
recenzie

Oprávnený zakladajúci nepokoj tejto knihy vyplýva z otázky, ako by som sa v tej situácii zachoval ja? Také výrazné emocionálne angažovanie sa v téme nebude pôsobiť rozpačito, pateticky až gýčovo, ak bude dotované minucióznou a presnou schopnosťou vybudovať mizanscény, presvedčivo zachytiť detaily, situácie a psychológiu postáv.

12/06/2018 - 11:17