Internetový časopis Platforma (plav.sk) vznikol v roku 2016. Jeho vydavateľom je občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum, ktoré sídli v Bratislave.

Cieľom časopisu je predovšetkým kriticky reflektovať aktuálne dianie v oblasti literatúry, umenia, kultúry, médií a spoločnosti. ISSN 2453-9147.