Internetový časopis Platforma (plav.sk) vznikol v roku 2016. Jeho vydavateľom je občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum, ktoré sídli v Bratislave.

Cieľom časopisu je predovšetkým kriticky reflektovať aktuálne dianie v oblasti literatúry, umenia, kultúry, médií a spoločnosti. ISSN 2453-9147.

 

Online magazine Platforma (plav.sk) was established in 2016. Its publisher is the civic association Platform for Literature and Research, which is based in Bratislava, Slovakia.

The aim of the magazine is critical reflection on contemporary literature, art, culture, media and society.