Magdalena Bystrzak
Pohyblivé platformy a paralelné svety
Alexej Sevruk : Divadlo tančících loutek. Brno : Větrné mlýny, 2016

A. Sevruk je zvláštny autor na českej literárnej scéne. Narodil sa v Kyjeve a vyrastal v inojazyčnom prostredí, k českému jazyku dostával trochu krkolomne, oneskorene, ako dospievajúci mladík v pubertálnom veku. Vraj si so sebou nosil zápisník, v ktorom si zaznamenával nezrozumiteľné české slová. Dnes pôsobí ako prekladateľ, redaktor, spisovateľ, akademik – jednoducho, niekto, kto s českým slovom na dennodennej báze pracuje. Ideálny príklad asimilácie a posily domácej literárnej kultúry – chcelo by sa povedať... no, až na ten pocit Angličana v New Yorku, zachytený nielen v ošúchanej pesničke, ale aj na stránkach Divadla tančicích loutek.

11/17/2017 - 10:55
Jozef Karika
Zdroj:
Anasoft litera, autor fotografie: Juraj Starovecký
Peter Darovec
Horor 2.0
Jozef Karika: Trhlina. Bratislava : Ikar, 2016
recenzie

Jozef Karika píše súčasnú literatúru pre súčasného väčšinového čitateľa. Ten chce pri knihách najmä relaxovať. Vyhľadáva preto najmä žánrovú literatúru, ktorá práve vďaka svojim žánrovým konvenciám spoľahlivo doručí presne taký druh zábavy a rekreácie, o aké má čitateľ záujem. Takúto literatúru mu dodáva aj Jozef Karika. A treba povedať, že na slovenské žánrové pomery dodáva svoj produkt vo veľmi slušnej kvalite.

10/31/2017 - 09:07
Eva Palkovičová
Namiesto analýzy karikatúra, namiesto porozumenia nuda
Michal Hvorecký: Trol. Bratislava : Marenčin Media, 2017
recenzie

Román Trol sa dá zaradiť do línie Hvoreckého románov, v ktorých autor zameriava svoje kritické oko na istý charakteristický neduh našej doby. Po pornografii, divokom ranom kapitalizme či bezbrehom konzume tentoraz siahol po téme trolovania: šírenia nepravdivých, nenávistných a ideologicky motivovaných textov vo virtuálnom priestore sociálnych sietí. Autor, ako je známe, si udržiava prehľad o najnovších spoločenských trendoch a aktuálnom dianí, preto je jeho voľba logická aj záslužná. Angažovanosť za správnu vec ani vysoké ambície však na vytvorenie hodnotného literárneho diela nestačia.

10/28/2017 - 13:14
Vladimír Petrík
Básnik (a diplomat) spomína
Vladimír Reisel: Vidím všetky dni. Bratislava : Marenčin PT, 2017
recenzie

Vo vydavateľstve A. Marenčina vyšli spomienky Vladimíra Reisla, básnika a niekdajšieho člena nadrealistickej skupiny, s názvom Vidím všetky dni (čo je alúzia na názov jeho básnickej prvotiny Vidím všetky dni a noci). Spomienky vyšli posmrtne (V. Reisel sa narodil r. 1919, bol teda najmladším členom skupiny, a zomrel r. 2007) a vydala ich jeho dcéra Zuzana Reislová. Ako hodnotiť tieto spomienky? Možno ich považovať za obohatenie autorovho profilu, ale aj jednej kapitoly vývinu slovenskej literatúry. Chýba v nich viac informácií o spoločenskom kontexte, ktorý vo veľkej miere determinoval celú kultúru tej doby – veď autor bol jeho súčasťou.

10/14/2017 - 19:42
Knižná úprava zväzku: Jakub Milčák, Erik Jakub Groch
Zdroj:
Modrý Peter
Viliam Nádaskay
Rebel s príčinou
Ladislav Lipcsei: Svätým mečom. Levoča : Modrý Peter, 2017
recenzie

Kanadský básnik George Elliott Clarke tvrdí: „Poézia spovede dokáže byť dosť nudná, lebo básnik pracuje s príliš osobnými autobiografickými odkazmi, ktoré často majú význam len preňho.“ Ak aplikujem tento citát na slovenskú literárnu scénu, uvedomím si, že som sa už viackrát stretol s básnickou produkciou, pre ktorú je spomenutý prístup charakteristický. Najčastejšie ide o tzv. poéziu súkromia či, v menšej miere, duchovnú poéziu. K uvedenému typu poézie patrí aj debutová zbierka básní Ladislava Lipcseia Svätým mečom. Horeuvedený citát sa na túto zbierku, paradoxne, hodí aj nehodí.

08/01/2017 - 16:15