Vladimír Barborík
Rodinný román
Vanda Rozenbergová: Muž z jamy a deti z lásky. Bratislava : Slovart, 2017
recenzie

Vanda Rozenbergová píše dobré prózy. Konštatovanie sa nateraz netýka umeleckej hodnoty, ale základného významového smerovania jej diel, ktoré neproklamovane a prirodzene tiahnu k dobru. Postavy Rozenbergovej próz ním síce nedisponujú, no ich konanie je motivované presvedčením, že niečo také aspoň na horizontoch našich životov existuje a má zmysel sa k tomu približovať, vzťahovať. Touto cestou sa vydávali protagonisti poviedok v autorkinej predchádzajúcej knihe Slobodu bažantom, rovnakým smerom putujú aj postavy románu Muž z jamy a deti z lásky.

02/08/2018 - 18:55
Ivana Taranenková
Fantómové bolesti
Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn. Praha : Argo, 2017
recenzie

Tohle je o lásce. O globálních klimatických změnách. Atd. Láska v době globálních klimatických změn, fakt“ (s. 7). Takto rezolútne sa začína novela Josefa Pánka, vydaná minulý rok, ktorá sa – aspoň podľa recenzných ohlasov – stala možno nenápadnou, no predsa len prekvapujúcou udalosťou českej prózy. Láska v době globálních klimatických změn je druhou knihou autora, prírodného vedca (ako uvádzajú propagačné materiály ku knihe). Jeho debutom je poviedková zbierka Kopáč opálů (2013), ktorá však ostala bez výraznejšej odozvy.

02/01/2018 - 13:27
Mapy fikcie
iné

Ktoré miesta sú obľúbenými destináciami literárnych postáv našich spisovateľov? TripAdvisor zatiaľ nevygeneroval takýto rebríček, no literárne vedkyne Lenka Macsaliová, Jaroslava Šaková a Ivana Taranenková zmapovali 117 kníh, ktoré sa za 12 rokov ocitli vo finále ceny Anasoft litera. Počet aj frekvencia istých miest a krajín sú rozhodne zaujímavé a vypovedajú veľa nielen z literárnovedného, ale aj zo sociologického či historického hľadiska.
Výstup zo štatistických údajov si môžete pozrieť na interaktívnej mape vo výtvarnom spracovaní Kataríny Balážikovej na mapyfikcie.anasoftlitera.sk a sprievodné texty k projektu vám ponúkame na tomto mieste.

01/17/2018 - 12:29
Radoslav Passia
Nad edíciou Knižnica slovenskej literatúry (2005 - 2014)
publicistika

Knižnica slovenskej literatúry mala v kontexte starších „čitateľských“ edícií pragmaticko-komunikačne najbližšie ku Hviezdoslavovej knižnici, ktorá vychádzala od polovice 20. storočia do začiatku 90. rokov a mnohé z jej zväzkov utrpeli dobovou ideologickou indoktrináciou. Nové čítanie diel slovenskej literatúry a z toho vyplývajúce prehodnotenie doterajšieho literárneho kánonu bolo teda logickou kultúrno-spoločenskou potrebou. Po Novembri ´89 však na podobnú systematickú prácu dlho chýbali finančné prostriedky a po rozpade tradičných kamenných vydavateľstiev vlastne aj vydavateľsko-organizačný subjekt, ktorý by bol schopný podobný zámer realizovať. Po roku 1989 sa teda Knižnica slovenskej literatúry stala prvým edičným projektom tohto typu, aj preto vzbudzovala veľkú pozornosť a nádeje. Nie všetky však boli aj naplnené...

12/27/2017 - 19:35
Richard Pupala
Zdroj:
Anasoft litera, autorka fotografie Mária Hejtmánková
Vladimír Barborík
...nie som spontánny autor...
rozhovor s prozaikom Richardom Pupalom
Rozhovory

Pred dvoma rokmi sa mi dostala do rúk práve vydaná kniha krátkych próz Návštevy. Meno debutujúceho Richarda Pupalu (1972) som nepoznal, najprv som čítal zo zvedavosti a potom so vzrastajúcim zaujatím. Od prvých strán bolo zrejmé, že nejde o začiatočnícke pokusy, prózy boli premyslené, dospelé, primerané veku autora, človeku, ktorý vie, čo a ako chce povedať. Kniha mi bola sympatická najmä tým, čo ju odlišovalo od väčšiny súčasných próz – rozprávačom, ktorý sa nezaujímal až tak o seba, no o to viac o okolitý svet, hlavne o jeho rub. Pupalove prózy aktualizujú zdanlivo prekonanú tradíciu v dvoch aspektoch – ako prózy sociálne, ale aj žánrovo, schopnosťou disciplinovane, presne a na malej ploche využiť možnosti poviedkového tvaru. V druhej prozaickej zbierke, aktuálnom Čiernom zošite, rozšíril svoju tvorbu o ďalšiu žánrovú dimenziu – horor. Bol som zvedavý prečo a spýtal som sa na to – a ešte na niekoľko iných vecí – Richarda Pupalu.

12/17/2017 - 22:09