Redakcia
Julio Cortázar (1914 – 1984 – 2024) IV.

V štvrtej časti ankety venovanej argentínskemu spisovateľovi Juliovi Cortázarovi pri príležitosti stodesiatich rokov od narodenia (26. 8. 1914) a štyridsiatich rokov od smrti (12. 2. 1984) uverejňujeme odpovede básnika a prozaika Petra Macsovszkého a príspevok prozaika a redaktora Tomáša Hučka. 

04/15/2024 - 10:18
Redakcia
Julio Cortázar (1914 – 1984 – 2024) III.

V tretej časti ankety venovanej argentínskemu spisovateľovi Juliovi Cortázarovi pri príležitosti stodesiatich rokov od narodenia (26. 8. 1914) a štyridsiatich rokov od smrti (12. 2. 1984) uverejňujeme odpovede hispanistky Evy Palkovičovej, faksimile Cortázarovho listu adresovaného jeho slovenskému prekladateľovi Vladimírovi Olerínymu a preklad listu.

03/26/2024 - 11:25
Redakcia
Julio Cortázar (1914 – 1984 – 2024) II.

V druhej časti ankety venovanej argentínskemu spisovateľovi Juliovi Cortázarovi pri príležitosti stodesiatich rokov od narodenia (26. 8. 1914) a štyridsiatich rokov od smrti (12. 2. 1984) uverejňujeme dva príspevky: spomienkovú úvahu prekladateľa Petra Brabenca a odpovede na anketové otázky prozaika Lukáša Cabalu.

03/12/2024 - 13:48
Eva Urbanová
Mapy sa prepisujú, ale to sme vedeli
Filip Németh: Žitava. Bratislava: Brak, 2023
recenzie

Zbierka Žitava Filipa Németha mi je blízka. Venuje sa problémom, ktoré ako obyvateľka dediny vnímam podobne, napríklad zásahom človeka do kedysi nedotknutej prírody, rozširovaniu obytného priestoru na úkor zelene či neúcte k prirodzeným mapám sveta. Németh ide cestou priameho svedectva, ukazuje konkrétne problémy prostredníctvom priestorov a udalostí, ktoré sa môžu čitateľom a čitateľkám zdať povedomé a zrejme sa s nimi dokážu tiež stotožniť – týmto však majstrovstvo zbierky končí.

03/06/2024 - 11:52
Redakcia
Julio Cortázar (1914 – 1984 – 2024) I.

Výročné spomínania majú často punc oficiality a povinnosti: pripomenieme si, lebo sa to patrí, a do ďalšieho jubilea sa môžeme venovať niečomu inému. Okrúhle jubileá – stodesať rokov od narodenia (26. 8. 1914) a štyridsať rokov od smrti (12. 2. 1984) – by mali byť v prípade argentínskeho spisovateľa Julia Cortázara a ankety, ktorú sme mu venovali, iba podnetom na rozhovor o autorovi, ktorý bol a možno ešte je pre čitateľov a literatúru – aj literatúru slovenskú – podstatný. 

V úvodnej časti ankety spomína Ivana Dobrakovová.

02/12/2024 - 10:19
Viliam Nádaskay
„Viem si predstaviť tráviť čas aj lepšie.“
Rozhovor s vydavateľom a spisovateľom Petrom Šulejom pri príležitosti tridsiateho výročia založenia vydavateľstva Drewo a srd
Rozhovory

Peter Šulej (1967) je básnik a prozaik, šéfredaktor štvrťročníka o umení Vlna a majiteľ vydavateľstva Drewo a srd, ktoré si pripomína tridsiaty rok svojej existencie. Za ten čas sa stalo stabilnou značkou predovšetkým pôvodnej slovenskej poézie, vydáva tiež prózu, prekladovú literatúru, drámu a odbornú literatúru. Nasledujúci rozhovor sa venuje práve role vydavateľa v čase od 90. rokov do súčasnosti, ako aj rôznym iným aktivitám spojených s vydavateľstvom Drewo a srd a časopisom Vlna.

02/05/2024 - 10:14
Eva Palkovičová
Dojemne a dusivo v posteli s kvietkami
Ivana Gibová: Babička. Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2023
recenzie

Kniha spája najkrajnejšie emócie, najbolestivejšie zážitky, no pritom nie je patetická. Sebairónia rozprávačky vyvažuje jej sebaľútosť, jej egocentrizmus slúži zároveň ako ďalekohľad, ktorým v detailoch vnímame jej široké okolie. V okamihu rozprávania sa zase koncentruje celý jej doterajší život a spolu s ním tridsať dramatických rokov v dejinách malého mesta a štátu. Vďaka tomu, že rozprávačkina pozornosť sa drží konkrétnych predmetov, všedných situácií a príhod, prúd jej rozprávania so sebou strhne všetko minulé aj prítomné, čo presahuje intímny a rodinný kruh.

01/12/2024 - 14:00
Andrea Nemcová
Napísané v papučiach číslo štyridsať
Ivana Gibová: Babička. Bratislava: OZ Vlna / Drewo a srd, 2023
recenzie

Gibová rozhodne nepatrí k autorom prísnej miery, no v jej knihách aj v tomto smere prevláda akási kostrbatá harmónia. Inak to nie je ani v Babičke. Enumerácia nekonečných tragédií  stvárnených cez estetiku škaredosti môže čitateľa začať po istom čase unavovať. K životu ho však preberú už spomenuté, striedmo dávkované momenty uvoľnenia. Dá sa teda hovoriť o miere, ale ako to už u Gibovej býva, obrátenej naruby. 

01/12/2024 - 13:56
Magdalena Bystrzak
Na nejakej úrovni som to asi pochopila
Michaela Rosová: Dar. Bratislava: Ikar, 2023
recenzie

Dar mimoriadne naliehavo niečo komunikuje, občas pôsobí ako „škatuľa plná temnoty a apológia ľudskej zraniteľnosti. Je to citová nálož, myšlienkový experiment a literárne rozhodne pozoruhodná próza. Rosová sa oddáva nielen intelektuálnym špekuláciám, ale aj milému lyrizmu a svojráznemu psychologizmu. Domnievam sa, že okrem literatúry by jej to žiadne médium neumožnilo.

12/30/2023 - 11:24
Zuzana Čížiková
Čierny život z červenej knižnice
Alica Cárska: Na kolenách. Bratislava: Brak, 2022
recenzie

V románe dominuje ženská skúsenosť v konfrontácii s neideálnym svetom spoločenskej periférie, nefunkčných vzťahov a demýtizovaného materstva. Protagonistkou a rozprávačkou románu je Alica (Alicka), pričom nejde o jediný signál autobiografického písania. Ďalšími sú tematizácia osobného života, priama narácia, retrospektíva či denníková forma. Osobný rozmer diela je však potláčaný povrchným a prvoplánovým referovaním o prežitom bez presvedčivejšieho ponoru do hlavnej postavy. 

12/11/2023 - 10:19
Peter Darovec
Od seba a k sebe
K prózam Michaely Rosovej Nepokojní spáči (Bratislava: Artforum, 2022) a Pavla Rankova Klinika (Levice: KK Bagala, 2022)
recenzie

Samozrejme, keď dvaja robia to isté, nie je to isté. Najmä keď sú tí dvaja natoľko rozliční. Ak Rankov najskôr zdanlivo ponúka ďalšiu verziu neosobného príbehu, aby sa napokon priblížil sám k sebe prekvapujúco, ba až nebezpečne blízko, tak Rosová sa vo svojich poviedkach najprv pokúsila vzdialiť sa od seba, aby napokon chtiac-nechtiac utiekla naspäť k sebe.

12/01/2023 - 08:52
Magdalena Bystrzak
Budíček posunutý dozadu
Albert Marenčin: Kto som. Zápisky – myšlienky – úvahy. 1973 – 1996. Bratislava: Marenčin PT, 2022
recenzie

Ide o kverulantský únik zo sveta? Pochybujem. Marenčin dokázal analyzovať systémové podmienky fungovania reality, v ktorej sa ako jednotlivec ocitol, a preto videl viac než, povedzme, vlastný papier a hrot ceruzky, ktorú práve držal v ruke. Zdrojom tejto schopnosti bola jeho ľavicová vnímavosť. Takéto prepojenie osobného a spoločenského charakterizovalo mentálnu výbavu istej časti ľavicových avantgardných slovenských intelektuálov už medzivojnových čias.

10/27/2023 - 10:23