Vladimír Petrík
Básnik (a diplomat) spomína
Vladimír Reisel: Vidím všetky dni. Bratislava: Marenčin PT, 2017
recenzie

Vo vydavateľstve A. Marenčina vyšli spomienky Vladimíra Reisla, básnika a niekdajšieho člena nadrealistickej skupiny, s názvom Vidím všetky dni (čo je alúzia na názov jeho básnickej prvotiny Vidím všetky dni a noci). Spomienky vyšli posmrtne (V. Reisel sa narodil r. 1919, bol teda najmladším členom skupiny, a zomrel r. 2007) a vydala ich jeho dcéra Zuzana Reislová. Ako hodnotiť tieto spomienky? Možno ich považovať za obohatenie autorovho profilu, ale aj jednej kapitoly vývinu slovenskej literatúry. Chýba v nich viac informácií o spoločenskom kontexte, ktorý vo veľkej miere determinoval celú kultúru tej doby – veď autor bol jeho súčasťou.

10/14/2017 - 19:42
Knižná úprava zväzku: Jakub Milčák, Erik Jakub Groch
Zdroj:
Modrý Peter
Viliam Nádaskay
Rebel s príčinou
Ladislav Lipcsei: Svätým mečom. Levoča : Modrý Peter, 2017
recenzie

Kanadský básnik George Elliott Clarke tvrdí: „Poézia spovede dokáže byť dosť nudná, lebo básnik pracuje s príliš osobnými autobiografickými odkazmi, ktoré často majú význam len preňho.“ Ak aplikujem tento citát na slovenskú literárnu scénu, uvedomím si, že som sa už viackrát stretol s básnickou produkciou, pre ktorú je spomenutý prístup charakteristický. Najčastejšie ide o tzv. poéziu súkromia či, v menšej miere, duchovnú poéziu. K uvedenému typu poézie patrí aj debutová zbierka básní Ladislava Lipcseia Svätým mečom. Horeuvedený citát sa na túto zbierku, paradoxne, hodí aj nehodí.

08/01/2017 - 16:15
Michal Jareš
Sídliště jako možná zóna strachu
Richard Pupala: Čierny zošit. Bratislava : Marečin PT - Marenčin Media, 2017
recenzie

Tradiční umění „povídky s tajemstvím“ má i dnes pro náš západní svět asi nejsilnější zázemí v angloamerické jazykové oblasti (Čínu a Japonsko ponechme pro tento okamžik stranou). To, co se objevuje v našich končinách, je většinou vždy jen nápodobou nebo ozvěnou: něčím ne příliš originálním, ale přes všechny výhrady něčím, co je pokaždé čtenářsky vděčné.

06/08/2017 - 10:29
Vladimír Barborík
Dve krídla rozprávania a jeho ťažký zadok
Ondrej Štefánik: Som Paula. Bratislava : Tatran, 2016
recenzie

Kniha Ondreja Štefánika Som Paula sa láme na dve nerovnaké časti. Pretože symetria ako významový i konštrukčný princíp je pre dielo vo viacerých ohľadoch kľúčová, pozrime sa naň najprv ako na celok. Veľmi presne možno určiť miesto, kde sa kniha stáva niečím iným, než bola dovtedy.

04/28/2017 - 14:03
Ondrej Štefánik
Zdroj:
Anasoft litera, autorka fotografie: Marie Kukulová
Peter Darovec
Naozaj
Ondrej Štefánik: Som Paula. Bratislava : Tatran, 2016
recenzie

 

Je to prekvapujúca kniha. Prekvapuje svojou ľudskosťou, skutočnosťou. Ironik Štefánik sa v nej zrazu nebojí citov, nostalgie, smútku, melanchólie, či dokonca pátosu, vie si aj tak trochu zamoralizovať – a knihe to pritom vôbec neubližuje, naopak, je o to ozajstnejšia, skutočnejšia. Ba dokonca chce ísť ešte hlbšie: „pod povrch skutočnosti“. Práve tam je priestor umenia. A tam sa aj Štefánik so svojou Paulou dostal.  

04/27/2017 - 13:28