Michal Macháček
Zdroj:
autor fotografie: Jiří Skupien
Vladimír Barborík
Minulost třeba, byť se skřípáním zubů, přijmout za svou
rozhovor s historikom Michalom Macháčkom
Rozhovory

Na konci minulého a v prvých mesiacoch tohto roku vzbudila veľkú pozornosť kniha českého historika Michala Macháčka (1986) Gustáv Husák (Vyšehrad, 2017). Nebývalý ohlas prekročil hranice historiografie smerom do verejného priestoru, ale aj hranice medzi Slovenskom a Českom. Kniha cez osobu prezidenta zabudnutia sprítomnila viaceré z podstatných a aj neuralgických bodov spoločnej minulosti. S určitým odstupom, ktorý umožnil zhodnotiť prijatie knihy, sme položili Michalovi Macháčkovi niekoľko otázok.

05/11/2018 - 09:34
Ivana Taranenková
Lekcie Fredericka Jamesona z postmodernizmu
teoria

Na sklonku druhej dekády 21. storočia je čas priznať si, že postmoderna sa nenávratne stala súčasťou histórie. Napokon, jej koniec bol v západnom akademickom prostredí zvestovaný už v polovici deväťdesiatych rokov, teda v období, keď sa slovenská kultúra radostne oboznamovala s jej možnosťami. Tvrdenie, že sme súčasníkmi éry „postpostmodernej“, je v súčasnosti všeobecne prijímaným faktom, a to aj v dôsledku konkrétnych udalostí začiatkom nového milénia.

05/01/2018 - 20:45
Ivana Hostová
Útok socialistickorealistických básní
Valér Mikula: Socialistický realizmus v slovenskej poézii. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
recenzie

Socialistický realizmus v slovenskej poézii je výnimočný nielen tým, že prináša aj antologickú časť a smeruje ku komplexnému analytickému pohľadu na ideologicky dotovanú slovenskú socialistickorealistickú a normalizačnú poéziu, ale aj optikou, ktorú si zvolil.

04/02/2018 - 12:09
Viliam Nádaskay
Poľovačka na zmysel života a smrti
Ján Gavura: Kráľ hlad. Kordíky : Skalná ruža, 2017
recenzie

Ján Gavura je konfesionálne založený autor s repertoárom tradičných poetických tém a tvarov. Avšak jeho atypická modalita, smerujúca k skepse, dokonca k tlmenej irónii z vykúpenia, a schopnosť umelecky tvárne postihnúť existenčné pnutie vyčleňujú jeho poslednú zbierku Kráľ hlad z radu tradicionalistických, neinvenčných autorov a autoriek, u ktorých jediným odôvodnením estetických ambícií sú pocity.

03/15/2018 - 11:38
Vladimír Barborík
Rodinný román
Vanda Rozenbergová: Muž z jamy a deti z lásky. Bratislava : Slovart, 2017
recenzie

Vanda Rozenbergová píše dobré prózy. Konštatovanie sa nateraz netýka umeleckej hodnoty, ale základného významového smerovania jej diel, ktoré neproklamovane a prirodzene tiahnu k dobru. Postavy Rozenbergovej próz ním síce nedisponujú, no ich konanie je motivované presvedčením, že niečo také aspoň na horizontoch našich životov existuje a má zmysel sa k tomu približovať, vzťahovať. Touto cestou sa vydávali protagonisti poviedok v autorkinej predchádzajúcej knihe Slobodu bažantom, rovnakým smerom putujú aj postavy románu Muž z jamy a deti z lásky.

02/08/2018 - 18:55