Redakcia
Tri desaťročia slovenskej literatúry (1989 – 2019) I.

Redakcia časopisu Platforma pri príležitosti nadchádzajúceho okrúhleho výročia Novembra 1989 pripravila anketu venovanú najvýraznejším dielam, ktoré vznikli v slovenskej literatúre v uplynulých tridsiatich rokoch. Nemá ambíciu niečo uzatvárať, chceme sa iba spolu s respondentmi a našimi čitateľmi pristaviť a ponúknuť osobnú hodnotovú bilanciu obdobia, ktoré v porovnaní s tým predchádzajúcim ponúklo literárnej tvorbe radikálne iné podmienky. Prehistóriou tej našej je anketa publikovaná v roku 1988 v časopise Slovenské pohľady.

V prvom kole ankety odpovedajú Ján Buzássy, Jozef Čertík, Mila Haugová, Fedor Matejov a Boris Mihalkovič.

03/18/2019 - 10:53
Ivan Medeši
Zdroj:
autor fotografie: Maroš Volovár
Vladimír Barborík
... keď počujem harmoniku, mám po nálade
rozhovor s prozaikom Ivanom Medešim, autorom knihy Jedenie
Rozhovory

Kniha, o ktorej sa hovorí. Minulý rok vydalo Východoslovenské združenie VALAL knihu poviedok Ivana Medešiho Jedenie. Je to prvé vydanie a zároveň aj preklad (Maroša Volovára); nie je to prvá autorova kniha, ktorá vychádza na Slovensku, ale prvá v slovenčine; prózy boli napísané v azbuke, ale vychádzajú v latinke... Tých „ale“ by sa našlo viac, no podstatný je ohlas knihy, recenzný aj čitateľský.

O týchto, ale aj o ďalších „ale“ sme sa rozprávali s prozaikom a básnikom Ivanom Medešim.

03/01/2019 - 14:01
Adam Bžoch
Heinrich Böll a Československo
Heinrich Böll – Der Panzer zielte auf Kafka. Heinrich Böll und der Prager Frühling. Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2018.
recenzie

Význam publikácie o H. Böllovi a Pražskej jari by sme ťažko mohli zredukovať na pripomenutie Böllovho politického odmietnutia okupácie z augusta 1968, ktoré napokon viedlo – tak ako v prípade mnohých západných spisovateľov, vyjadrujúcich sa kriticky k sovietskej invázii do Československa – v období tzv. normalizácie k dlhoročnému zákazu jeho diel v ČSSR. Kniha otvára diferencovanejší pohľad na spisovateľov záujem o Československo (najmä o Čechy).

02/11/2019 - 09:28
Michal Jareš
„Nová vlna usratej chmárky“
Ivan Medeši: Jedenie. Petrikovce : Valal, 2018
recenzie

Ono to Medešiho Jedenie není vůbec četba pro masy – k pornografii a lechtivé podbízivosti to má daleko, takže ti, co by chtěli jen zvrhlost, se za chvíli budou nudit a ztrácet v bludištích introspektivních obrazů, při marném hledání dalších podivně vykolejených popisů kravské vulvy nebo vyměšování. Na druhou stranu bude pro řadu zjemnělých veleduchů zase zcela nesnesitelná právě ta hulvátská přímočarost a s ní ruku v ruce jdoucí brutalita výrazu.

01/07/2019 - 10:31
Milí čitatelia a spolupracovníci, redakcia Platformy pre literatúru a výskum Vám ďakuje za priazeň a pozornosť v roku 2018 a želá Vám úspešný nový rok 2019.
12/31/2018 - 13:44