Viliam Nádaskay
Niekoľko poznámok k trom básnickým debutom roka 2017
Kritika

5. apríla 2018 sa v priestoroch Ústavu slovenskej literatúry SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave uskutočnil ďalší ročník podujatia Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry, ktoré organizovala Platforma pre literatúru a výskum. Odznel na ňom aj príspevok Viliama Nádaskaya o vybraných básnických debutoch z roku 2017 (Brezňan, Lacko, Lipcsei), ktorý vám teraz ponúkame. Ďalšie texty z tohto seminára budú čoskoro nasledovať.

10/10/2018 - 11:42
Radoslav Passia
(Nielen) o jednej generačnej výpovedi
Nad Prešovskou trilógiou M. Zakuťanskej
Kritika

Pojem generačná výpoveď sa v kritike a publicistike spája prevažne s mladou literatúrou. Pokiaľ ide o túto otázku, vládne svetu všeobecná spravodlivosť – každý je „přímo odněkud“ a nikomu nemožno uprieť generačnú príslušnosť v sociologickom zmysle slova.

08/23/2018 - 15:58
Vladimír Barborík
Jurolek, Bendzák a Hučko: možnosti ja písania
Rudolf Jurolek: Pán Ó. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2017; Ľuboš Bendzák: Samota je moja staršia sestra. Levoča : Modrý Peter, 2017; Tomáš Hučko: Chaconna. Bratislava : Brak, 2018
Kritika

Knihy Rudolfa Juroleka Pán Ó, Ľuboša Bendzáka Samota je moja staršia sestra a Tomáša Hučka Chaconna sú prózami, kde vo funkcii protagonistu dominuje subjekt vytvorený sebou samým. To ich napriek evidentným a podstatným rozdielom spája. Tento prístup, ktorý možno označiť ako ja písanie, sa nedá zredukovať iba na aspekt narácie. Viac čítajte v nasledujúcom článu Vladimíra Barboríka.

07/31/2018 - 17:32
Magdalena Bystrzak
Karikatúra uniformity, ilúzia blahobytu
Alexandra Salmela: Antihrdina. Bratislava : Artforum, 2017
recenzie

Antihrdina tematizuje viaceré roviny aktuálneho sveta – dezinformačný šum, mediálnu manipuláciu, fetiš dobiehania Západu, dezilúziu z politických elít. V intenciách žánru antiutópie a po stopách jej početných kanonických, moderných realizácií v 20. storočí je najnovšia Salmelina próza komentárom k realite, výsledkom kritického pozorovania a beletrizovania skutočnosti. Sociálno-kritický rozmer azda prispel k umiestneniuAntihrdinu v tohtoročnej finálovej desiatke Anasoft litera, keďže podľa porotcu Patrika Orieška jedným z kritérií výberu jednotlivých próz bola ich schopnosť „odrážať súčasnosť“. Beletrizovanou variáciou na spoločensky aktuálne témy – prekračujúcou rámce autobiografického písania, regionálne a lokálne parametre, príp. aj expatovskú prózu viacerých súčasných spisovateliek – je Salmelin najnovší formálny a vizuálny experiment príspevkom k univerzálnej diskusii „kam to všetko speje?“.

07/12/2018 - 14:17
Jaroslav Šrank
Medzi pripútaním a voľnosťou
Veronika Dianišková: Správy z nedomovov. Levoča : Modrý Peter, 2017
recenzie

Na obale tretej zbierky Veroniky Dianiškovej, ktorá má názov Správy z nedomovov, sa možno dočítať, že vznikla v čase, keď autorka „pracovala v nocľahárni a neskôr ako opatrovateľka v zariadení pre chorých ľudí bez domova“. Zbierku v prvej časti nazvanej Uhádni, kto z nich prežije túto zimu otvárajú práve básne zobrazujúce ľudí a situácie z prostredia, ktoré môžeme chápať aj ako mestskú perifériu. Skúsenosť so sociálnym či civilizačným margom udáva atmosféru aj textom z druhej časti zbierky (Vtáčí atlas), ktoré sa navonok javia ako prírodno-reflexívna lyrika. V tretej časti s názvom Nekrajiny, ktorá má zasa zovšeobecniť i prehĺbiť záber zbierky smerom k filozofujúcej reflexívnej lyrike z púte životom, sa zasa aktualizuje binárny protiklad moderné mesto (civilizácia) – krajina (príroda).

06/17/2018 - 23:03