Literárny kvocient 4
záznam z literárnokritickej diskusie
video