Milo Howgh
Božie dary
glosa k jednej štylizácii v našej poézii
glosy

Dokážem sa ako chlap vysrať i postojačky,
aha, ani pri tom nemrknem,
utierať sa tiež nemusím.

Všetci to o mne vedia.

Som predsa básnik.

Aj v susedných domoch
u nás na dedine
to zaregistrovali.

Môžem sa napríklad ešte raz oženiť,
splodiť dvadsať synov,
postaviť päťdesiat domov,
zasadiť tisíc stromov.

Niekedy
sám, tak navečer,
si hovorím,

že je dobré byť básnikom.

Tiež by som mohol byť napríklad majiteľom jachty,
mediálnym magnátom,
ešte raz magistrom,
alebo prezidentom.

Len nie preboha ženou!
To by som nedal.

Fintice, 20. 2. 2018Pozn.:
http://unipo-press.sk/prezentacia-najnovsej-basnickej-zbierky-oslovila-l...

Publikované: 03/03/2018